Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Operacions de laboratori (CFPM QU20)

CFGS Química industrial (CFPS QUA0)

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (CFPS QUB0)

CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (CFPS QUD0)