Distribució curricular dual Activitats formatives

 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10)

 CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (CFPS ICA0)

 CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0)

 CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (CFPS ICC0)