Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Excavacions i sondatges (CFPM IE10)

CFGM Pedra natural (CFPM IE20)