Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Elaboració de productes alimentaris (CFPM IA10)

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria (CFPM IA60)

CFGM Olis d'oliva i vins (CFPM IA30)

CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària (CFPS IAB0)

CFGS Vitivinicultura (CFPS IAA0)