Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFPM IP10)

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (CFPS IPC0)

CFGS Estètica integral i benestar (CFPS IPB0)