Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Cuina i Gastronomia (CFPM HT10)

CFGM Serveis en restauració (CFPM HT30)

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (CFPS HTA0)

CFGS Direcció de cuina (CFPS HTD0)

CFGS Direcció de serveis en restauració (CFPS HTE0)

CFGS Gestió d'allotjaments turístics (CFPS HTB0)

CFGS Guia, informació i assistència turístiques (CFPS HTF0)