Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Mecanització (CFPM FM20)

CFGM Soldadura i caldereria (CFPM FM10)

CFGS Construccions metàl·liques (CFPS FMA0)

CFGS Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0)

CFGS Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers (CFPS FMD0)