Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua (Títol propi de la Generalitat) (CFPM EA10)

CFGM Xarxes i estacions de tractament d'aigües (CFPM EA20)

CFGS Energies renovables (CFPS EAC0)

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0)

CFGS Gestió de l'aigua (CFPS EAD0)