Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30)

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10)

CFGS Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0)

CFGS Manteniment electrònic (CFPS EEC0)

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0)

CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFPS EED0)