Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Obres d'interior, decoració i rehabilitació (CFPM EO10)

CFGM Construcció (CFPM EO20)

CFGS Projectes d'obra civil (CFPS EOA0)

CFGS Projectes d'edificació (CFPS EOB0)