Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Activitats comercials (CFPM CM10)

 

CFGM Activitats comercials (productes frescos) (CFPM CM11)

 

CFGM Activitats comercials (logística) (CFPM CM12)

   

CFGM Activitats comercials (moda) (CFPM CM13)

CFGS Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0) 

 

CFGS Comerç internacional, modalitat gestió administrativa i financera del comerç internacional (CFPS CMB0)

CFGS Comerç internacional, modalitat màrqueting i compravenda internacional (CFPS CMB0)

CFGS Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)

 

CFGS Màrqueting i publicitat (promoció turístíca) (CFPS CMD2)

 

CFGS Transport i logística, modalitat logística (CFPS CMC0)

CFGS Transport i logística, modalitat transport terrestre de mercaderies (CFPS CMC0)

CFGS Transport i logística, modalitat transport terrestre de viatgers (CFPS CMC0)