Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Preimpressió digital (CFPM AF10)

CFGM Impressió gràfica (CFPM AF20)

CFGM Postimpressió i acabats gràfics (CFPM AF30)

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (CFPS AFA0)

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (CFPS AFB0)