Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Producció agropecuària (CFPM AR10)

CFGM Jardineria i floristeria (CFPM AR50)

CFGS Gestió forestal i del medi natural (CFPS ARA0)

CFGS Paisatgisme i medi rural (CFPS ARB0)

CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal (CFPS ARC0)