Distribució curricular dual

Activitats formatives

CFGM Gestió administrativa (CFPM AG10)

CFGM Gestió administrativa (àmbit sanitari) (CFPM AG12)

CFGS Administració i finances (CFPS AGB0)

 

CFGS Administració i finances (àmbit gestor d’assegurances) (CFPS AGB1)

 

CFGS Assistència a la direcció (CFPS AGA0)