Distribució curricular dual

Activitats formatives

CFGM Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (LOGSE)

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives, perfil professional monitor esportiu (LOGSE)

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives, perfil professional monitor gimnasos (LOGSE)

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva (CFPS AEA0)

 
CFGS Condicionament físic (DFPS AEB0)