• Imprimeix

Inserció laboral

Inserció laboral dels titulats de Formació Professional Inicial

El Departament d’Ensenyament i les Cambres de Comerç de Catalunya comparteixen l’objectiu de fomentar les pràctiques de l’alumnat d’ensenyaments professionals i promoure la col·laboració entre els centres i les empreses com a element necessari per garantir l’adequació de la formació a la realitat productiva i millorar-ne a la fi la seva qualitat.

Les persones graduades en ensenyaments professionals i que han fet pràctiques, al cap d’entre sis i nou mesos d’haver finalitzat els seus estudis, els centres docents de formació professional de Catalunya els hi passen una enquesta per veure quina és la seva situació laboral i formativa i per tant, recullen la capacitat per trobar feina immediatament després d’haver completat els estudis.

Aquest estudi, fruit de la col·laboració institucional, és un referent fonamental que ha contribuït durant els darrers anys a la millora del sistema de la formació professional.

De forma directa ha estat essencial per la millora contínua del sistema de pràctiques formatives a les empreses.

És important disposar d’instruments d’alta fiabilitat com aquest per interpretar les tendències en el mercat de treball pel que fa a les necessitats de persones qualificades i per poder actuar sobre el sistema, tant en la planificació com en l’adaptació dels ensenyaments.

Per a més informació:

Accés als informes d'inserció laboral per anys