AQUESTS PROGRAMES ES VAN IMPLANTAR A CATALUNYA EL CURS 2009-2010. A PARTIR DEL CURS 2015-2016 ES DESENVOLUPEN ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

 

DECRET
140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial

Currículum PQPI

 

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals   -
Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals | Subv. 12-13 1      

1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar d'activitats forestals   -
Auxiliar de jardineria: vivers i jardins | PQPI-FIAP 2   -
Auxiliar en activitats agropecuàries   -
Auxiliar en vivers i jardins   -
Auxiliar en vivers i jardins | Subv. 12-13 1     -

 


1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de arts gràfiques i serigrafia   -
Auxiliar de arts gràfiques i serigrafia | Subv. 12-13 1     -

1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar en comerç i atenció al públic   -
Auxiliar en comerç i atenció al públic | Subv. 12-13 1     -
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   -
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic | Subv. 12-13 1     -

 


1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de paleta i construcció -
Auxiliar de paleta i construcció | PQPI-FIAP 2 -
Auxiliar de pintura -
Auxiliar de pintura | PQPI-FIAP 2 -


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis   -
Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis | Subv. 12-13 1     -

 


1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de fabricació mecànica | Perfil experimental 3  
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura   -
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura | Subv. 12-13 1     -
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques | Perfil experimental3  
Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC   -
Auxiliar de fusteria metàl·lica: fusteria d’alumini i PVC | PQPI-FIAP2   -
Auxiliar de mecànica i electricitat   -
Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques | PQPI-FIAP2   -

 


1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.


3 Aquest és un perfil experimental amb correspondències amb cicles formatius de grau mitjà

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles   -
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles | Subv. 12-13 1     -
Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i instal·lació de mobles | PQPI-FIAP 2   -

 


1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.


3 Aquest és un perfil experimental amb correspondències amb cicles formatius de grau mitjà

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de cuina   -
Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering | Perfil experimental3  
Auxiliar de cuina | Subv. 12-131     -
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració   -
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar | Perfil experimental3  
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració| Subv. 12-131      
Auxiliar en allotjaments turístics i residencials   -
Auxiliar d'establiments hotelers   -
Auxiliar en establiments hotelers i de restauració   -

 


1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.


3 Aquest és un perfil experimental amb correspondències amb cicles formatius de grau mitjà

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica   -
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica| Subv. 12-131      
Auxiliar de perruqueria        
Auxiliar de perruqueria | Subv. 12-131       -

 


1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de la indústria càrnia   -
Auxiliar d'establiments del sector càrnic   -
Auxiliar de pastisseria i de fleca   -
Auxiliar de pastisseria i de fleca | Subv. 12-13 1     -

1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics   -
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics | Subv. 12-13 1     -
Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics | Perfil experimental3    

1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.


3 Aquest és un perfil experimental amb correspondències amb cicles formatius de grau mitjà

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització   -
Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització | Subv. 12-13 1     -
Auxiliar en manteniment i muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas | PQPI-FIAP 2   -
Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas   - -
Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas | Subv. 12-13 1     -

1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de confecció en tèxtil i pell   -
  Mòduls A Mòduls B Mòduls A+B Mòduls C Resolució DOGC
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers   -
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers | Subv. 12-13 1     -
Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles   -
Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles | Subv. 12-13 1       -

1 En el cas dels PQPI finançats pel SOC, tots els perfils tenen unes unitats formatives concretes, definides pel SOC que es corresponen amb una part dels mòduls i crèdits establerts en el currículum dels mòduls B dels PQPI: Tècniques de recerca de feina, Tutoria, Formació en riscos laborals i medi ambient, Introducció al sector professional i a l'entorn socioeconòmic i laboral i TIC.
Atès que tots els PQPI han de contemplar un mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics i que els mòduls de caràcter general (mòduls B) en conjunt han de suposar una dedicació horària entre el 30% i el 50% del còmput d’hores general del programa, cal que dins de les hores previstes per a desenvolupar les unitats de competència dels mòduls específics (mòduls A) es contempli una dedicació horària per a desenvolupar de manera aplicada i transversal els continguts del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics (i, concretament, dels crèdits Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana i Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana).
Per aquest motiu, per a cada un dels perfils professionals, els mòduls A tenen incloses unes hores que corresponen a aquests dos crèdits els continguts dels quals es treballen de manera transversal en el plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquests mòduls específics. En cada un dels perfils, la dedicació horària a aquests dos crèdits varia en funció de les hores totals assignades al perfil i s’especifica en cada un dels perfils en el document SOC 02.


2 Aquest perfil és exclusiu per als programes de formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP), organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.


3 Aquest és un perfil experimental amb correspondències amb cicles formatius de grau mitjà