• Imprimeix

Proves d'accés

Per a l’accés als cicles d’ensenyaments esportius de les diferents especialitats esportives cal disposar del requisit esportiu i acadèmic:

a- Requisit esportiu: Prova específica d’accés/mèrit esportiu d’accés.

b- Requisit acadèmic:

    b1- Per accedir al Grau Mitjà , el títol de l’ESO / titulació equivalent o prova general d’accés / curs d’accés. Prova de caràcter general d’accés al grau mitjà d’Ensenyaments Esportius.

    b2- Per accedir al Grau Superior, Batxillerat / titulació equivalent o prova d’accés/curs d’accés. Prova de caràcter general d’accés al grau superior d’Ensenyaments Esportius +  títol de tècnic esportiu de la mateixa especialitat.  Consulteu més requisits en la modalitat corresponent de grau superior en Estudiar a Catalunya.