• Imprimeix

Proves d'accés

Requisits

Per a l’accés als cicles d’ensenyaments esportius de les diferents especialitats esportives cal disposar del:

a- Requisit esportiu: Prova específica d’accés/mèrit esportiu d’accés.

b- Requisit acadèmic: ESO/titulació equivalent o prova general d’accés/curs d’accés.

Proves d'accés als cicles d'Ensenyaments Esportius