• Imprimeix

Títols LOGSE

La denominació de cada cicle, el currículum, la durada de cada un dels crèdits, l’organització, l'estructura i les hores destinades al bloc de formació pràctica (BFP) s'especifiquen en el document: “Cicles d'ensenyaments esportius LOGSE”.

Els títols d’Ensenyaments esportius que s’han publicat al BOE fins a aquest moment, segons modalitat esportiva a la que pertanyen són els següents:


Modalitats esportives

 

 

Titulació Nivell R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Crèdits 
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM d’Esquí Alpí Primer nivell del CEE_GM d’Esquí Alpí  
 
document document
Segon nivell del CEE_GM d’Esquí Alpí     document document
CEE_GM d'Esquí de Fons Primer nivell del CEE_GM d'Esquí de Fons  
 
document
 
document  
Segon nivell del CEE_GM d'Esquí de Fons     document document  
CEE_GM de Surf de Neu Primer nivell del CEE_GM de Surf de Neu  
 

document
document
Segon nivell del CEE_GM de Surf de Neu     document document
CEE_GS d'Esquí Alpí       document  
CEE_GS d'esquí de Fons       document  
CEE_GS de Surf de Neu       document  

 

 

Titulació Nivell R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM de Futbol Primer nivell del CEE_GM de Futbol  
 

document 
document
Segon nivell del CEE_GM de Futbol     document  document
CEE_GM de Futbol Sala Primer nivell del CEE_GM de Futbol Sala  
 

mòduls 
document
Segon nivell del CEE_GM de Futbol Sala     document document
CEE_GS de Futbol       document
CEE_GS de Futbol Sala       document  

 

 

Titulació Nivell R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM d'Handbol Primer nivell del CEE_GM d'Handbol  
 
document document
Segon nivell del CEE_GM d'Handbol     document document
CEE_GS d'Handbol       document   

 

 

Titulació Nivell R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM d'Alta Muntanya Primer nivell d'Excursionisme del CEE_GM d'Alta Muntanya  
 

mòduls
document  
Segon nivell del CEE_GM d'Alta Muntanya     document document  
CEE_GM de Descens de Barrancs Primer nivell del CEE_GM de Descens de Barrancs     document document  
Segon nivell del CEE_GM de Descens de Barrancs     document document  
CEE_GM d'Escalada Primer nivell d'Excursionisme del CEE_GM d'Escalada  
 

document
document
Segon nivell del CEE_GM d'Escalada     document document  
CEE_GM de Muntanya Mitjana Primer nivell d'Excursionisme del CEE_GM de Muntanya Mitjana  
 
document document
Segon nivell del CEE_GM de Muntanya Mitjana     document document
CEE_GS d'Alta Muntanya       document  
CEE_GS d'Escalada       document  
CEE_GS d'Esquí de Muntanya       document