• Imprimeix

Títols LOE

La denominació de cada cicle, el currículum, la durada de cada un dels mòduls, l’organització, l'estructura i les hores destinades al bloc de formació pràctica (BFP) s'especifiquen en el document: Cicles d'ensenyaments esportius LOE.

Els títols d’Ensenyaments esportius que s’han publicat al BOE fins a aquest moment, segons modalitat esportiva a la que pertanyen són els següents:

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM d'Atletisme Cicle inicial del CEE_GM d’Atletisme    
Cicle final del CEE_GM d’Atletisme    
CEE_GS d’Atletisme        

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM de Bàsquet Cicle inicial del CEE_GM de bàsquet    
Cicle final del CEE_GM de bàsquet      
CEE_GS de Bàsquet  
 
   

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM Busseig esportiu amb escafandre autònom Cicle inicial del CEE_GM de Busseig esportiu amb escafandre autònom    
Cicle final del CEE_GM Busseig esportiu amb escafandre autònom     

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM d'Esgrima Cicle inicial del CEE_GM d’Esgrima    
Cicle final del CEE_GM d’Esgrima    
CEE_GS d’Esgrima      

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM Espeleologia Cicle inicial del CEE_GM d'Espeleologia  
Cicle final del CEE_GM d'Espeleologia  

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM de les Disciplines Hípiques de salt, doma i concurs complert Cicle inicial del CEE_GM d'Hípica
 

 
   
Cicle final del CEE_GM de les Disciplines Hípiques de salt, doma i concurs complert    
CEE_GM de les Disciplines Hípiques d'orientació, resistència i turisme eqüestre Cicle inicial del CEE_GM d'Hípica  
   
Cicle final del CEE_GM de les Disciplines Hípiques d'orientació, resistència i turisme eqüestre      
CEE_GS d'Hípica        

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM de Judo i defensa personal Cicle inicial del CEE_GM de Judo i defensa personal      
Cicle final del CEE_GM de Judo i defensa personal      
CEE_GS de Judo i defensa personal        

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM de Piragüisme en aigües braves Cicle inicial de CEE_GM de Piragüisme en aigües braves
 
 
Cicle final del CEE_GM de Piragüisme en aigües braves    
CEE_GM de Piragüisme en aigües tranquil·les Cicle inicial de CEE_GM de Piragüisme en aigües tranquil·les    
Cicle final del CEE_GM de Piragüisme en aigües tranquil·les    
CEE_GM de Piragüisme recreatiu guia en aigües braves  Cicle inicial de CEE_GM de Piragüisme recreatiu guia en aigües braves      
 Cicle final del CEE_GM de Piragüisme recreatiu guia en aigües braves    
CEE_GS de Piragüisme en aigües braves Cicle de Tècnic esportiu superior en piragüisme d’aigües braves        
CEE_GS de Piragüisme en aigües tranquil·les Cicle de Tècnic esportiu superior en piragüisme d’aigües tranquil·les        

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM de Salvament i socorrisme Cicle inicial del CEE_GM de Salvament i socorrisme  
Cicle final del CEE_GM de Salvament i socorrisme  
CEE_GS Salvament i socorrisme      

 

 

Titulació Cicle R.Decret
BOE
Fitxa
Resum
Mòduls
d'Ensenyaments Esportius
Orientacions Decret de Currículum
CEE_GM de Vela amb aparell lliure Cicle inicial del CEE_GM de Vela amb aparell fix i amb aparell lliure
 

 
 
Cicle final del CEE_GM de vela amb aparell lliure      
CEE_GM de Vela amb aparell fix Cicle inicial del CEE_GM de Vela amb aparell fix i amb aparell lliure

   
Cicle final del CEE_GM de vela amb aparell fix       
CEE_GS de Vela amb aparell lliure      
CEE_GS de Vela amb aparell fix