• Imprimeix

Convalidacions

Convalidacions LOGSE d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títol oficials en l'àmbit de l'activitat física i l'esport amb els títols de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport. 

 

Convalidacions LOE o correspondències formatives acreditant diplomes o estudis oficials universitaris o no universitaris.