• Imprimeix

Grau professional de música

El grau professional s'estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d'Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos. 

L'alumnat que superi els ensenyaments d'aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l'especialitat cursada.
Els conservatoris i centres professionals es regulen pel Decret 25/2008, de 29 de gener.


Especialitats

Instruments de l'orquestra: Arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola i violoncel

Instruments polifònics: Acordió, guitarra, orgue i piano

Instruments de la música moderna i jazz: Percussió, guitarra elèctrica i baix elèctric

Instruments de la música antiga: Clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda pulsada del Renaixament i Barroc i viola de gamba

Instruments tradicionals: Acordió, cornamusa, flabiol i tamborí, guitarra flamenca, instruments de pua, tenora, tible, trombó (fiscorn baix), xeremia

Cant

Condicions d'accés

Simultaneïtat

L'alumnat que cursa ESO i estudis de música en una escola de música autoritzada, conservatori o centre professional pot demanar una reducció d’hores lectives.

Models per fer la sol·licitud.

 

Més informació sobre simultaneïtat d'estudis d'ESO amb estudis de música.

Batxillerat: pendent normativa Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Informació general

Conservatoris i centres integrats