• Imprimeix

Normativa

Decret d'educació primària

  • DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

Avaluació


Projecte lingüístic

  • Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny per la qual s'estableixen els principis generals que s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, per la qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

Atenció educativa