• Imprimeix

Àmbit educació en valors socials i cívics

Racó de la webquest

 • Fem un món més just!

  Una webquesta adreçada a l'alumnat de Cicle Mitjà i Superior de Primària per promoure la solidaritat i la suma d'esforços per aconseguir un món més just

Destacats

 • Economia social

  Vídeo que explica com veïns de Senegal han endagat un sistema d'economia social per contribuir a assegurar les necessitats de les famílies 

 • L'aigua, font de vida

  Vídeo que tracta la importància que té l'aigua en les nostres vides. Mostra l'exemple del riu Níger pels habitants de Mali com a font de vida i també de malalties. 

 • Internet segura

  Pàgina de l'Edu 365.cat amb recursos per treballar la navegació responsable per la Xarxa 

 • Jocs i dinàmiques d'educació per a la pau

  Un banc de recursos per promoure una educació per a la pau, una educació en i per al conflicte i una educació intercultural que ajudi a comprendre elmón

 • La guerra i la pau

  Dossier amb material divers per pensar sobre la guerra i la pau 

 • Connectant mons

  Una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, en la qual participen centres de tot el món.

D'interès

 • Aula Parlament

  Plataforma de participació ciutadana amb totes les activitats educatives i de difusió que el Parlament de Catalunya posa a la disposició dels ciutadans.

Recursos

 • Edualter

  Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat

 • Amnistia Internacional

  Recull de propostes i activitats adreçades a treballar els drets humans

Presentació Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global

Aquest bloc aporta elements als alumnes per a la seva relació amb la societat àmplia i global en què, com a ciutadà, es troba immers. S’hi consideren les diferents dimensions de la societat, des dels àmbits més propers (la localitat, la nació i l’Estat) fins l’àmbit europeu i el món global.

S’hi emmarquen també els valors i les actituds que han de portar l’alumne a comprometre’s en la millora de les condicions de vida dels més desafavorits i en la solució dels reptes que l’època actual presenta, entre els quals la defensa del medi ambient.

(ev) Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global