• Imprimeix

Què és el llenguatge oral i com s'adquireix

Destacats

 • Presentació

  La comunicació i el llenguatge, la intenció comunicativa com a prèvia del llenguatge, els components del llenguatge i el seu tractament dins del currículum... són alguns dels temes que es tracten en aquesta primera conferència

 • Conversa lliure

  Alumnes de 2n de primària de l'escola Maristes Champagnat (Badalona) conversen mentre anoten les seves impressions sobre el treball de racons que estan realitzant

 • L'arribada a l'escola

  Rebuda a l'aula de l'alumnat de l'escola Pere Viver de Terrassa, que inicia el procés d'escolarització i de les estratègies que segueix la mestra per afavorir la parla en llengua catalana

 • L'expressió oral al parvulari en una escola amb diversitat lingüística

  Infants de P4 de l'escola Collaso i Gil de Barcelona, mostren en unes situacions comunicatives com van fent seva la llengua

Bibliografia

  Acosta, V., Moreno, A. (1999) Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Masson

  Cassany, D., Luna, M. i Sanz, G. (2005) Ensenyar llengua. Ed. Graó

  Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. (2006) Consell assessor de la llengua a l’escola: Conclusions. (p.57-86) Departament d'Ensenyament

  Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. (2003) L'ús del llenguatge a l'escola. Departament d'Ensenyament

  Pepper, J. i Weitzman, E. (2007) Hablando...nos entendemos los dos. The Hanen Centre

  Río, M.J. del (1993) Psicopedagogía de la lengua oral. Un enfoque comunicativo. Horsori 

  Vila, I. (2006) Llengua, escola i immigració: un debat obert. Ed. Graó