L'àmbit lingüístic  inclou les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengües estrangeres.

L'objectiu primordial és que els alumnes siguin capaços  de dur a terme les tasques de comunicació que els permeti expressar la seva comprensió de la realitat, relacionar-se, integrar, comprendre, valorar i comunicar la seva cultura i sentiments, amb la utilització del llenguatge verbal oral i escrit i el no verbal emprant els mitjans audiovisuals i les tecnologies digitals.