• Imprimeix

Àmbit educació física

L'àmbit d'educació física inclou l'àrea d'educació física. L'ensenyament i l'aprenentatge de l'educació física a primària ha de fonamentar l'adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de la vida.