• Imprimeix

Àmbit de coneixement del medi

L'àmbit de coneixement de medi inclou les àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural.Té com a finalitat proporcionar a l'alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu,per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.