• Imprimeix

Àmbit autonomia i iniciativa personal

L'àmbit de competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria està relacionat amb valors i actituds personals, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d'un mateix i l'autoestima, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, d'imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d'aprendre de les errades, d'assumir riscos i de treballar en equip.