• Imprimeix

Àmbit aprendre a aprendre

L'àmbit d'aprendre a aprendre es refereix a la capacitat de respondre a demandes complexes i realitzar tasques diverses de forma adequada, disposar d'habilitats per iniciar-se en l'aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera eficaç i autònoma. En ser competent en aquest àmbit l'alumne regula el propi aprenentatge.