• Imprimeix

Àmbit aprendre a aprendre

L'àmbit d'aprendre a aprendre es refereix a la capacitat de respondre a demandes complexes i realitzar tasques diverses de forma adequada, disposar d'habilitats per iniciar-se en l'aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera eficaç i autònoma. En ser competent en aquest àmbit l'alumne regula el propi aprenentatge.

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

E29

Orientacions metodològiques ( En elaboració)

S3

Document de suport

E30

Orientacions d'avaluació ( En elaboració)

S4

Document de suport

E31

Criteris d'avaluació d'etapa

   

 

Learning to learn /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,38 MB ]

Learning to learn. What is it? Can it be measured? /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [471,77 kB ]

Aprendre a aprendre. Joan Teixidó /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [242,76 kB ]

Aprendre a ensenyar a aprendre. Rosa Sensat /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [557,42 kB ]

Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària. Proposta de desplegament curricular. Ed. Graó. Col·lecció Biblioteca de Guix

La competència d'aprendre a aprendre. Reyes Carretero, Marta Fuentes. Ed. Graó - 2012

Revista aula. Article. La competencia de aprender a aprender. Núm. 192 - Juny 2010

 

Save

Save

Save

Save