• Imprimeix

Habilitats de descodificació

presentació de la conferència (Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics; Departament d'Ensenyament) 

vídeo de la conferència (Carme Martín,  26 de febrer de 2013, Manresa)

 Presentació de la conferència  vídeo  presentació
 Aprendre a llegir en un sistema alfabètic  vídeo  presentació
 Habilitats de descodificació  vídeo  presentació
 Avaluació  vídeo  presentació
 Activitats i recursos  vídeo  presentació

 

Eina de diagnosi

Materials i recursos

Bibliografia