• Imprimeix

Orientacions per a la planificació d'activitats

Presentació de la conferència (Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics; Dept d'Ensenyament)

vídeo de la conferència (Mariona Ventura Torrell; 28 de maig de 2013)

 

 El paper del mestre  vídeo  presentació
 Tipus de lectura i tipus d'activitats  vídeo  presentació
 Materials (referents d'aula)  vídeo  presentació
 Agrupament de l'alumnat  vídeo  presentació
 Temps de lectura diari: 30'  vídeo  presentació
 La construcció de l'autoconcepte lector  vídeo  presentació
 Avaluació  vídeo  presentació
 Famílies  vídeo  presentació
 L'AIL en un programa d'immersió lingüística  vídeo  presentació

 

 

Eines

Bibliografia