• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Estratègies metodològiques

Orientacions

 • Trets comuns de les mesures estratègiques presentades

  Trets comuns de les mesures estratègiques presentades

  Aspectes comuns en les diferents mesures estratègiques proposades.

 • El treball cooperatiu

  El treball cooperatiu

  Els alumnes es vinculen estretament entre ells de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit a nivell grupal i individual.

 • El treball multinivell

  El treball multinivell

  Proposa realitzar activitats amb materials que permeten diferents nivells de participació i de resolució de la tasca. L'avaluació pren formats diversos per ajustar-se al progrés de l’alumnat.

 • El treball per projectes

  El treball per projectes

  A partir d’un tema de treball escollit per l’alumnat s’organitza una estructura de treball grupal on es distribueixen les tasques per procedir a la cerca, anàlisi i interpretació de la informació, i la posterior exposició dels resultats.

 • Aprenentatge entre iguals

  Aprenentatge entre iguals

  Parelles d'alumnes que poden ser de la mateixa edat o d'edats diferents amb un objectiu comú, conegut i compartit, que s'assoleix a través de l'establiment d'unes activitats planificades pel professorat.

Gravacions

Enllaços d'interès