• Imprimeix

Activitats per a l'aula. Àmbit matemàtic

Llegenda:

RES - Resolució de problemes

RAO - Raonament i prova

CON - Connexions

REP - Comunicació i representació

 Recursos i activitatsRESRAOCONREP

Construïm amb blocs

x     x

Comparem girafes

      x

Quants costats?

x x    

Introducció a la programació amb Scratch 

x x    

Policubs

  x x x

Suma dels angles interiors d'un triangle

  x   x

Quadrats i rectangles

  x x x

Poliamants

  x   x

El poliminós

x   x x

Geoplà

x x    
 Recursos i activitatsRESRAOCONREP

Jocs d'atzar

x   x  

Com som

    x x

Cursa d'obstacles de probabilitat

L'activitat més detallada es pot descarregar des de la web d'ADEMGI

x x    

La persona "típica de l'escola"

    x x

Fred o calor?

x   x x

Altura mitjana dels cinc

x x    

Probable o segur

  x   x

Aprèn estadística (inclou 9 activitats)

x x x x