OE - Saló de l'ensenyament 2014. Banner

Saló de l'Ensenyament a Departament d'EnsenyamentSaló de l'Ensenyament

OE - menú saló de l'ensenyament 2014

Línies prioritàries de l’Orientació Educativa

Joan Gumbert Ribot, Subdirector general d’Innovació, Formació i Orientació

presentació vídeo
Presentació del Saló de l’Ensenyament 2014

Farners Badia Ribas, Subdiretora general d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació

presentació vídeo
Els estudis de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Conxita Mayós Servet, Cap del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i el Batxillerat

presentació vídeo
Programes per atendre els alumnes que no obtenen el graduat en ESO:
Cicles de Formació Professional Bàsica (FPB)

Rosa Solans Esparrica, cap del Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial

presentació vídeo
Programes per atendre els alumnes que no obtenen el graduat en ESO:
Programes de Qualificació Professional Inicial. PQPI

Rosa Solans Esparrica, cap del Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial

presentació
Els estudis de Formació Professional Inicial

Pilar Nus, assessora tècnica docent del Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial

presentació  
Els estudis de Formació Professional

Jordi Blanch Huguet, subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial

  vídeo
Estudi de la Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals estudi  
Presentació de l’Estudi de la Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals

Melcior Arcarons Rua, Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

  vídeo
Ensenyaments de règim especial (Esportius, Artístics i Especialitzats)

Olga Adroher Boter, cap del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial

presentació vídeo
Presentació de la formació d’especialització per a professionals de l'orientació educativa

Miquel Agulló Barbé, tècnic del Servei d’Orientació i Serveis Educatius. DGESOB

presentació vídeo
Presentació de recursos aplicats al disseny d’intineraris

Xavier Garcia Estrada, tècnic del Servei d’Orientació i Serveis Educatius. DGESOB

presentació vídeo
Educació d’adults

Enric Castella Castella, cap del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults

presentació vídeo
Les PAU i els estudis universitaris
Què i Per què estudiar a les universitats catalanes? Convalidacions de crèdits ECTS amb CFGS

Jesús M. Prujà Noé, cap de l’Oficina d’Orientació per l’Accés a la Universitat

presentació vídeo
Preinscripció 2014. Accés i admissió a la universitat

Conxita Domínguez Otero i Jesús M. Prujà i Noè

presentació  
Notes de tall. 2013 presentació  
Quadre de ponderacions 2014 presentació  
Estudis a distància. Institut Obert de Catalunya. IOC

Francesc Pomés Martorell, director de l’Institut Obert de Catalunya

   vídeo