Benvinguda i presentació de la Jornada

Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiants de la Universitat Politècnica de Barcelona Rosa M. Artigal, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Presentació Vídeo
L'acompanyament de tot l'alumnat

Joana Ferrer, cap del Servei d’Orientació i Serveis Educatius
Josefina Isern, cap del Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió

Presentació
Presentació
Vídeo
Els estudis d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat: aspectes i moments clau

Conxita Mayós, cap del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat

Presentació Vídeo
La Formació Professional, avui

Marta Nel·lo, cap del Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
Carme Meléndez, cap del Servei d'Escolarització i Registre de títols

Presentació
Presentació
Vídeo
Programes de formació i inserció

Rosa Solans, cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional

Presentació Vídeo
Fes la teva passió artística, creativa, esportiva i lingüística la teva professió

Olga Adroher, cap del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial

Presentació Vídeo
La formació no presencial

L'Institut Obert de Catalunya (IOC)
Joan Queralt, Director de l'Institut Obert de Catalunya

Lloc web Vídeo
Accés a les universitats catalanes

Jesús Maria Prujà, Cap de l'Oficina d'Accés a la Universitat

Presentació Vídeo
Noves oportunitats i continuïtat formativa per a les persones adultes

Enric Castellà, cap del Servei d'Ordenació Circular de l'Educació d'Adults

Presentació Vídeo
Memòria Saló de l'Ensenyament 2018 Memòria  

 

Tots els vídeos

 

Benvinguda i presentació de la Jornada

Presentació
Què cal tenir en compte en els estudis d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Anna Rosanas i Iolanda Guevara, Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat

Presentació
La Formació Professional, avui

Marta Nel·lo, cap del Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial

Presentació
Programes de formació i inserció

Rosa Solans, cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional

Presentació
Fes de la teva passió artística, creativa, esportiva i lingüística la teva professió!

Olga Adroher, cap del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial

Presentació
La formació no presencial

L’Institut Obert de Catalunya (IOC)
Francesc Pomés, Director de l’Institut Obert de Catalunya

Presentació
Noves oportunitats i continuïtat formativa per a les persones adultes

Enric Castella, cap del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults

Presentació
Accés a les universitats catalanes

Jesús Maria Prujà, Cap de l’Oficina d'Accés a la Universitat

Presentació

Memòria Saló de l'Ensenyament 2017

Memòria

 

 

Presentació del Saló de l'Ensenyament 2016

Joana Ferrer i Miquel, cap del Servei d’Orientació i Serveis Educatius

Presentació 
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Conxita Mayós Servet, Cap del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i el Batxillerat

Presentació
Els estudis de Formació Professional

Sònia Mora Mora, assessora tècnica docent del Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial

Presentació
Programes de formació i inserció

Rosa Solans Esparrica, Cap del Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial

Presentació
Les PAU i els estudis universitaris

Jesús M. Prujà Noé, Cap de l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

Presentació
Ensenyaments de règim especial (Esportius, Artístics i Especialitzats)

Olga Adroher Boter, Cap del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial

Presentació
Educació d'adults

Enric Castella Castella, Cap del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults

Presentació

Memòria Saló de l'Ensenyament 2016

Memòria

 

Presentació del Saló de l'Ensenyament 2015

Joan Gumbert Ribot, Subdirector general d’Innovació, Formació i Orientació

presentació vídeo
Currículum, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Conxita Mayós Servet, Cap del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i el Batxillerat

presentació vídeo
Presentació de l’Estudi de la Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals

Melcior Arcarons Rua, Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

estudi vídeo
Els estudis de Formació Professional

Pilar Nus Rey, assessora tècnica docent del Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial

presentació vídeo
Mesures flexibilitzadores en la formació professional

Margarita Armengol Fuster, assessora tècnica del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals

presentació vídeo
Programes per atendre els alumnes que no obtenen el graduat en ESO

Rosa Solans Esparrica, Cap del Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial

presentació  
Les PAU i els estudis universitaris

Jesús M. Prujà Noé, Cap de l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat

presentació vídeo
Ensenyaments de règim especial (Esportius, Artístics i Especialitzats)

Olga Adroher Boter, Cap del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial

presentació vídeo
Educació d'adults

Enric Castella Castella, Cap del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults

presentació vídeo
Els estudis a distància. Institut Obert de Catalunya (IOC)

Francesc Pomés Martorell, Director de l'Institut Obert de Catalunya

  vídeo

 

Línies prioritàries de l’Orientació Educativa

Joan Gumbert Ribot, Subdirector general d’Innovació, Formació i Orientació

presentació vídeo
Presentació del Saló de l’Ensenyament 2014

Farners Badia Ribas, Subdiretora general d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació

presentació vídeo
Els estudis de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Conxita Mayós Servet, Cap del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i el Batxillerat

presentació vídeo
Programes per atendre els alumnes que no obtenen el graduat en ESO:
Cicles de Formació Professional Bàsica (FPB)

Rosa Solans Esparrica, cap del Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial

presentació vídeo
Programes per atendre els alumnes que no obtenen el graduat en ESO:
Programes de Qualificació Professional Inicial. PQPI

Rosa Solans Esparrica, cap del Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial

presentació
Els estudis de Formació Professional Inicial

Pilar Nus, assessora tècnica docent del Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial

presentació  
Els estudis de Formació Professional

Jordi Blanch Huguet, subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial

  vídeo
Estudi de la Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals estudi  
Presentació de l’Estudi de la Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals

Melcior Arcarons Rua, Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

  vídeo
Ensenyaments de règim especial (Esportius, Artístics i Especialitzats)

Olga Adroher Boter, cap del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial

presentació vídeo
Presentació de la formació d’especialització per a professionals de l'orientació educativa

Miquel Agulló Barbé, tècnic del Servei d’Orientació i Serveis Educatius. DGESOB

presentació vídeo
Presentació de recursos aplicats al disseny d’intineraris

Xavier Garcia Estrada, tècnic del Servei d’Orientació i Serveis Educatius. DGESOB

presentació vídeo
Educació d’adults

Enric Castella Castella, cap del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults

presentació vídeo
Les PAU i els estudis universitaris
Què i Per què estudiar a les universitats catalanes? Convalidacions de crèdits ECTS amb CFGS

Jesús M. Prujà Noé, cap de l’Oficina d’Orientació per l’Accés a la Universitat

presentació vídeo
Preinscripció 2014. Accés i admissió a la universitat

Conxita Domínguez Otero i Jesús M. Prujà i Noè

presentació  
Notes de tall. 2013 presentació  
Quadre de ponderacions 2014 presentació  
Estudis a distància. Institut Obert de Catalunya. IOC

Francesc Pomés Martorell, director de l’Institut Obert de Catalunya

   vídeo