• Guia d'orientació professional coordinada

    Guia d'orientació professional coordinada

    Manual pràctic per a una orientació acadèmica i professional en l'àmbit educatiu a l'ESO i ensenyaments postobligatoris (Fundació Bertelsmann)

  • Familia i escola

    Informacions, orientacions i recursos per a les famílies sobre el procés educatiu dels seus fills.

  • Glossari terminològic

    Glossari format per conceptes pedagògics i sigles tècniques que es crea amb l'objectiu de construir i compartir un llenguatge d'orientació educativa que faciliti la comunicació entre els docents

Orientació i territori