• La maleta de les famílies

  Un projecte d'orientació educativa adreçat a les famílies d'alumnes d'educació secundària en el procés d'acompanyament als seus fills en la tria d'itinerari educatiu i professional que comporta la transició als estudis postobligatoris.

  Aquest projecte  s'emmarca en l'estratègia per afavorir la reducció de l'abandonament escolar prematur (AEP) i facilitar les transicions educatives a través de l'orientació, que es va iniciar el 2014 dins el Pla pilot d'orientació 2014-2016.

 • Tria la teva Aventura!

  Una proposta didàctica amb 12 unitats associades a les competències bàsiques que contribueixen a construir el projecte de vida de l'alumne en relació amb el seu itinerari formatiu per potenciar-ne la continuïtat formativa i prevenir l’abandó escolar. Aquesta orientació es treballa en totes les etapes educatives, de forma seqüenciada i transversal des de tots els àmbits curriculars, i es concreta en les tres dimensions: Com soc, On soc i Les meves decisions.

 • Guia d'orientació professional coordinada

  Guia d'orientació professional coordinada

  Manual pràctic per a una orientació acadèmica i professional en l'àmbit educatiu a l'ESO i ensenyaments postobligatoris (Fundació Bertelsmann)

 • Familia i escola

  Informacions, orientacions i recursos per a les famílies sobre el procés educatiu dels seus fills.

 • Glossari terminològic

  Glossari format per conceptes pedagògics i sigles tècniques que es crea amb l'objectiu de construir i compartir un llenguatge d'orientació educativa que faciliti la comunicació entre els docents