• Guia d'orientació professional coordinada

    Guia d'orientació professional coordinada

    Manual pràctic per a una orientació acadèmica i professional en l'àmbit educatiu a l'ESO i ensenyaments postobligatoris (Fundació Bertelsmann)

  • Familia i escola

    Informacions, orientacions i recursos per a les famílies sobre el procés educatiu dels seus fills.

  • Factors influents en l'elecció d'estudis científics, tecnològics i matemàtics

    Informe que mostra dades significatives per a la millora de l'orientació educativa en els centres. Aquestes millores estan relacionades amb l’acompanyament, la tutoria, els models didàctics d’aula i l’autopercepció de l’alumnat en relació a les seves capacitats i l’èxit acadèmic i professional.

  • Glossari terminològic

    Glossari format per conceptes pedagògics i sigles tècniques que es crea amb l'objectiu de construir i compartir un llenguatge d'orientació educativa que faciliti la comunicació entre els docents

Formació

  • Formació d'equips de centre

    Oferta formativa per a professionals i equips de centre per afavorir estratègies organitzatives i pedagògiques al voltant de l’orientació educativa com a nucli d’aula, d’aprenentatge i de l’acompanyament de l’alumne

Orientació i territori

Estudiar a Girona