Material d'orientació acadèmica i professional

L'orientació acadèmica i professional forma part de l'acció educativa orientadora i té la finalitat de concretar al final de l'etapa educativa la presa de decisions de l'alumnat. El Consell Orientador de cada alumne ha d'incloure també la presa de decisions de cada alumne del centre.


Materials de l'Institut Palau Ausit (Ripollet) www.iespalauausit.com/

Presentació

Orientació 3r d'ESO

Material per a l'alumne/a

Portada | Després de l'ESO | Qüestionari d'autoconeixment | Resum qüestionari d'autoconeixement | Conversa amb els pares | Tipus d'intel·ligències

Material per al professorat

Proposta orientació | Calendari | Presa de decisions | Tipus d'intel·ligències

Orientació 4t d'ESO

Material per a l'alumne/a

Portada | Completa frases | Entrevistes pares | Quin és el meu punt de partida? | Els cicles formatius | Batxillerats | Presa de decisions | Preparació Saló | Decisió final

Material per al professorat

Proposta orientació | Calendari | Què espera la meva família de mi? | Entrevista pares | Entrevista tutor-alumne | Entrevista Alumne-professor | Graella orientació | Plantilla informació

Comunicació famílies del centre

Projecte Moodle