• Imprimeix

Fonaments teòrics

Les pràctiques educatives d'orientació són el conjunt d'actuacions d'un centre que situen l'orientació educativa com a eix vertebredor del seu Projecte Educatiu de Centre.

Són pràctiques orientadores establertes com a indicadors d'avaluació del conjunt d'actuacions del centre.

 
Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament

 

  L'Orientació Educativa com a eix vertebredor del Projecte Educatiu de Centre

  Objectius i continguts de l'Orientació Educativa

  Els equips docents, l'equip directiu i l'atenció a la diversitat de cada alumne

  Organització de centre de base horitzontal

  El concepte d'orientació educativa

  La docència

  L'avaluació global i formativa dels aprenentatges de cada alumne/a

  El primer eix de l'orientació educativa

  La tutoria

  Objectius i continguts de l'orientació educativa

  L'orientació educativa

  L'orientació educativa en les transicions educatives

  L'acollida

Save

Save

Save

Save

Save