• Imprimeix

Les funcions de la Comissió d'Atenció a la Diversitat

Institut Torre Roja (Viladecans)

Les funcions de la Comissió d'Atenció a la Diversitat 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat actua com a òrgan col·legiat i coordinat amb elClaustre que gestiona els recursos metodològics i curriculars d’un centre orientador.