El Projecte Educatiu de Centre  defineix la tutoria orientadora com a funció de tot el professorat del Claustre. El professional de l’especialitat d’orientació educativa coordina els continguts de l’orientació i afavoreix aquest treball d’equip entre el professorat.

INS Goya (Barcelona)