La construcció de la presa de decisions en l’alumne es fa explícita en un espai i en un temps del currículum de l’alumne.

A la vegada, la qualitat de les hores de tutoria permet anar concretant i readaptant els aspectes més positius i, a la vegada, canviants de tot el procés d’orientació.

Tots els detalls esdevenen informació rellevant en el procés d’orientació.

INS Narcís Oller (Valls)