La construcció de valors i la presa de consciència del seu lloc dins els aprenentatges és la justificació de l’experiència Projectes de vida impartida a quart d’ESO.

La presa de consciència dels aprenentatges a partir dels valors