L’organització i la planificació de l’acció orientadora en el centre. L’avaluació d’uns indicadors específics per a les pràctiques d’orientació permeten adequar les iniciatives del centre a la demanda sobrevinguda.

INS Torre Roja (Viladecans)