El Seminari d’Orientació educativa selecciona els aspectes organitzatius, curriculars i actitudinals que han fet possible fer créixer el centre en la línia de l’orientació de cada alumne.

El lideratge continuat de la direcció amb una coordinació estreta amb els especialistes en orientació educativa ha permès introduir en el professorat el valor afegit de l’orientació en els aprenentatges i els resultats de l’alumnat.

L’orientació treballada dins el currículum i al servei de la diversitat de cada alumne permet, alhora, anar construint les bases de l’escola inclusiva.

INS Narcís Oller (Valls)