Cadascun dels alumnes compta amb una trajectòria personal i acadèmica per a la construcció del seu projecte de vida professional.

El registre d’aquesta trajectòria permet concretar la seva presa de decisions al final de l’etapa.

L’enregistrament mostra el moment que la tutora lliura a l’alumne les concrecions d’aquest llarg recorregut. 

INS Torre Roja (Viladecans)