La Comissió d’Atenció a la Diversitat actua com a òrgan col·legiat i coordinat amb el Claustre que gestiona els recursos metodològics i curriculars d’un centre orientador.

Institut Torre Roja (Viladecans)