• Imprimeix

Estructura

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats que regula la Llei orgànica d'educació (LOE).

 

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions, que són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials. El certificat de nivell intermedi, el certificat de nivell avançat i el certificat de nivell C1 es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Aquests ensenyaments s'estructuren diversos nivells, segons l'idioma (veure currículum).

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. En el cas d'idiomes com l'àrab, el coreà, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior a cinc anys.

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments de règim especial, les escoles d’idiomes imparteixen cursos de perfeccionament de competències equivalents al nivell C1 per a alemany, anglès, francès i italià, i de nivell C1 i C2 per a català per a no catalanoparlants.

Els ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

Centres