• Imprimeix

Currículum

El Decret 4/2009, de 13 de gener de 2009, estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.
Aquest currículum s’estructura en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, i segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, tant en la seva estructura com en els seus continguts.
Els objectius generals, els objectius per destreses i els de les competències generals (actituds, competència sociocultural i estratègies i habilitats lingüístiques) són iguals per a tots els idiomes, però les escoles d’idiomes els han desenvolupat i concretat per a cada curs i idioma en els seus projectes curriculars de centre.

 

 
Bàsic
Intermedi
Avançat

Objectius generals

Objectius per destreses

Competències generals

 PDF PDF PDF

 

Idiomes
Bàsic
Intermedi
Avançat
Anglès PDF PDF
Alemany
Àrab
Català per a no catalanoparlants
Coreà  
Espanyol per a estrangers  
Èuscar      
Francès      
Grec      
Italià      
Japonès      
Neerlandès      
Portuguès      
Rus      
Xinès      

 

La Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, estableix l’organització dels cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, anglès i francès que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.La Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, regula l'organització dels cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'italià a les escoles oficials d'idiomes de Catalunya. El currículum del nivell C1 segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, tant en la seva estructura com en els seus continguts. Els objectius generals, els objectius per destreses i els de les competències generals (actituds, competència sociocultural i estratègies i habilitats lingüístiques) són iguals per a tots tres idiomes.

 

Objectius generals

Objectius per destreses

Competències generals

Nivell C1

  

Idiomes
Nivell C1
Anglès  PDF
Alemany  
Francès  
Italià  

 

La Resolució EDU/1707/2010, de 20 de maig, estableix l'organització dels cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 i C2 per al perfeccionament de competències en els estudis de català per a no catalanoparlants que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes de Catalunya. El currículum del nivell C1 i del nivell C2 segueix les recomanacions del Consell d'Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.
 

Nivell C1  PDF
Nivell C2